Blog

Çalışanların bir çoğu evlerinden çok ofislerinde zaman geçiriyorlar. Sabah girip akşam çıkıyorlar ve hayatlarını aynı ortamda; dört duvar arasında..
Satın alma; bir işletmenin ihtiyaçlarını en uygun fiyattan, teslim süresinden ve kaliteden temin etme işlemidir. Başka bir deyişle satın almayı, işletmenin hedeflerinin..
Türkiye’deki aile şirketlerinin oranı azımsanamayacak kadar fazladır. Kimi aile şirketleri nesilden nesile başarısını sürdürürken bazı şirketler kısa..
En köklü aile şirketlerinin bile ortalama olarak altmış yıl ticari faaliyetlerini sürdürdükleri biliniyor. Artık genç nesil ya ailelerinden miras kalan işle..
Birlikte çalıştığım şirketlerin istinasız tamamında, yönetim ve organizasyon yapısının her seviyede sürekli sorgulandığını..